“برای درخواست کمک 5000 TL فراموش نکنید”

[ad_1]


عیسی کاراکاش ، یکی از نویسندگان روزنامه ترکی ، گفت: “همه گیری ناشی از همه گیری کوید -19 همچنان در سال دوم بخش خدمات را در کشور ما و همچنین در سراسر جهان متزلزل می کند. هزاران شغل در این بخش و میلیون ها کارمند و خانواده های آنها در وضعیت دشواری قرار دارند. ”

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید