برج های Risa در Pisa در حال خرد شدن هستند
تخریب ساختمان ها که به “برج های ریزا در پیزا” معروف شده اند زیرا در کنار ریزه واقع شده اند ، به عنوان بخشی از کار ساخت و سازهای دگرگونی شهری آغاز شد.

دیدگاهتان را بنویسید