برق و گاز طبیعی را افزایش دهید!

[ad_1]


تعرفه های برق برای همه گروه های مصرفی از جمله مالیات و وجوه حدود 6 درصد افزایش یافت. تعرفه های قیمت گاز طبیعی که در ژانویه معتبر خواهد بود ، در گروه مشترکان نیروگاه های مسکونی ، تجاری ، صنعتی و نیروگاهی 1 درصد افزایش یافت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید