برنامه های تحقیقاتی “زلفی گل” برای وزارت علوم – آژانس مهر اخبار ایران و جهان

[ad_1]

محمدعلی زلفی گل در گفتگو وی در توضیح برنامه های خود برای وزارت علوم در زمینه تحقیقات و فناوری ، به مهر گفت: توسعه زیرساخت های پژوهشی دانشگاه ها و مutesسسات تحقیقاتی مطابق اولویت ها و تجهیزات کشور با توجه به آزمایشگاه ها طبق استانداردهای بین المللی ، یکی از اولویت ها کسب رای اعتماد در پارلمان است.

او قصد دارد دفتر تحقیقات آینده را در زمینه تحقیقات پایه و کاربردی تاسیس کند خود عنوان کرد به او گفت: در زمینه تحقیقات ما باید پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد را مطابق با اولویت ها و نیازهای کشور در زمینه صنعت و جامعه سازماندهی کنیم و ایجاد کنیم سیستم آمار جامع و سیستم اسکن کامل ، نظارت ، پالایش ، هرس کردن و ارزیابی تحقیقات و فناوری (موضوع بندهای 3-4) سیستم سند تحقیق و فناوری دانشگاه اسلامی) یکی از الزامات وزارت علوم است.

وزیر پیشنهادی علوم حمایت و تقویت پروژه های کلان ملی و استفاده از دانش فنی را از دیگر اولویت های خود می داند و می گوید: «پشتیبانی دوره های آموزشی م researchثر در پژوهش به عنوان دوره بعد از دانشجویان دکترا و همکاران پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی که تحقیقات هدفمند را انجام می دهند و اولویت ها را تعیین می کنند پژوهش این کشور بخشی از برنامه های تحقیقاتی من به منظور نیاز به تحقیق ، تقویت اعضای استادان پژوهشی و آموزشی در دانشگاه ها و م institسسات تحقیقاتی و توجه به اهمیت علوم پایه و تحولات در علوم انسانی است.

وی بر تجدید قوا و ظرفیت های شورای عالی تحقیقات ، علم و فناوری به عنوان یک نهاد فرابخشی مسئول سیاست های اجرایی تأکید کرد و گفت: گسترش مجلات علمی در دانشگاه ها و م institسسات تحقیقاتی کار خواهد کرد.

ذوالفی گل تصریح کرد: توسعه زیرساخت های تحقیقاتی در دانشگاه ها و مutesسسات تحقیقاتی در زمینه علم و فناوری های جدید به منظور تولید علم در این زمینه (بیوتکنولوژی ، فناوری نانو و …) ، مراکز تقویت پژوهش و تحقیقات موجود و ایجاد مراکز جدید بر اساس ایجاد نیازها و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به من برآوردن نیازهای صنایع و گسترش تقاضای مبتنی بر تقاضا را در اولویت خود قرار دادم.

وی گسترش ارتباطات و همکاری های بین المللی برای تبادل علمی بیشتر را یکی از برنامه های تحقیقاتی خود دانست و گفت: تقویت شبکه آزمایشگاه های کشور. به استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی برنامه دیگری است.

وزیر پیشنهادی علوم با اشاره به لزوم دستیابی به مرجعیت علمی گفت: تحقق اقتدار علمی از طریق ابزارهای مختلف از جمله سازماندهی و تقویت انجمن های علمی ، مجلات و قطب های علمی در راستای تحقیقات مبتنی بر تقاضا (صنعت و جامعه) ، مشکل -جهت دار و بین رشته ای لیست کار ضمیمه ، موضوع بندهای 1-8 و 5-3 سیستم مقالات و فناوریهای پژوهشی دانشگاه اسلامی) ممکن خواهد بود.

وی گفت: بر دانشگاه دانا و جامعه تمرکز کنید من هم دارم تبدیل علم به ثروت و تدوین سند ملی تجاری سازی علم و کاربرد دانش و حل مشکلات جامعه و افزایش رفاه اجتماعی از طریق آموزش عالی به منظور دستیابی به برنامه جامع علمی کشور (موضوع بندهای 1-7) سیستم من تحقیق و فناوری سند دانشگاه اسلامی را در لیست برنامه های خود برای وزارت علوم قرار داده ام.

چیدمان گل ذوالفی سیستم وی مالکیت معنوی در علم و فناوری را ضروری می داند و می گوید: «تحقیقات تطبیقی ​​در زمینه تحقیقات و فناوری در کشورهای توسعه یافته و مدل سازی از جمله آنها تقویت آژانس های علمی خارج از کشور و با استفاده از قابلیت های محققان و دانشمندان زنده ایرانی خارج از کشور و من تلاشهای خود را برای افزایش سهم تحقیقات در تولید ناخالص داخلی و ادامه اجرای آنها ادامه خواهم داد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید