بسیج کشاورزی توسط زنان
این زنان ، عضو شرکت تعاونی توسعه کشاورزی زنان Destar ، که در منطقه Yuksekova از حکاری فعالیت می کند ، بسیج کشاورزی را برای کمک به اقتصاد آغاز کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید