بعد روانشناختی درک بدن و عادات غذایی
“تنها چیز واقعی روح است.” اندازه بدن؛ توهم و چیزی که در تصویر باقی مانده است. جک لندن این هفته ، متخصص تغذیه فاتح بوداکلار و اوزم. روانشناس Merve Demirtas در مقاله مشترک خود در مورد درک بدن برای شما بحث کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید