بورساسپور تاکتیک های مسابقه را از آنتالیاسپور امتحان کرد

[ad_1]


بورساسپور سه شنبه ، 12 ژانویه بازی می کند. آنتالیاسپور در 16 مرحله آخر کشاورزی ، مقدمات بازی برای جام ترکیه در جریان است. سبز و سرخپوشان با تمرکز تاکتیکی کار فعلی خود را انجام دادند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید