بورساسپور Orhan Jozelek Bursa News را فراموش نکرد

[ad_1]

تیم های TFF از لیگ 1 بورساورزش هااورهان Özelek ، یکی از مهمترین نامهای ترکیه ، فوتبالیست و رئیس باشگاه سبز و سفید ، در نوزدهمین سال از مرگ خود فراموش نشده است.

پیام زیر در وب سایت رسمی و حساب های رسانه های اجتماعی این باشگاه سبز و سفید قرار گرفت: “ما از نوزدهمین سالگرد عزیمت وی ​​با احترام و رحمت بزرگداشت مرحوم اورهان ژوزلک ، یکی از روسای جمهور و فوتبالیست های سابق خود را گرامی می داریم.”

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید