بیانیه روز کرونا ویروس ترکیه
وزارت بهداشت ترکیه در این جدول اطلاعات مربوط به ویروس کرونا ویروس کرونا در 19 صفحه با عموم به اشتراک گذاشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید