بیانیه سلیمان سویلو و بینالی یلدیریم از حزب AK

[ad_1]


الیک سخنگوی حزب AK Omer گفت: “بدنام کردن یک شخصیت مافیایی غیرقانونی در دستور کار قرار گرفته است. FMC حزب AK AK این ادعاها را در مورد سلیمان سوئلو و نخست وزیر سابق ما رد می کند.”

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید