بیانیه ماکرون: برنامه هسته ای و موشکی ایران همچنان تهدید است / تهران باید شواهدی از مسئولیت خود در منطقه نشان دهد

[ad_1]


ماکرون گفت: “برنامه هسته ای ایران همچنان تهدید است.” برنامه موشکی بالستیک ایران همچنین خطری را برای منطقه ایجاد می کند. ” وی گفت: “ایران باید شواهدی از مسئولیت خود در منطقه نشان دهد.” وی افزود: از سال 2018 ، فرانسه با در نظر گرفتن مسائلی که فعالیت موشک بالستیک ایران و بی ثباتی منطقه ای آنها را عنوان می کند ، پیشنهاد می کند هیئت آژانس انرژی هسته ای را پر کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید