بیانیه وزیر سویلو در مورد ادعاهای “سو abuse استفاده از کودکان معلول”
سلیمان سویلو وزیر کشور در مورد خبر سو abuse استفاده جنسی یک دختر معلول در مالاتیا گفت: واحدهای قضایی و امنیتی ما از همه جنبه ها در حال بررسی این حادثه هستند و هیچ نشانه ای از تجاوز وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید