بیانیه وزیر کوچا: واکسیناسیون از 85 سالگی شروع می شود!
وزیر بهداشت ، فهرتین کوچا ، بیانیه کتبی پس از جلسه امروز کمیته علمی را ارائه داد. شوهر در بیانیه ای اعلام کرد که از فردا شهروندان بالای 85 سال واکسینه می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید