بیانیه کوزا خان از رئیس جمهور آکتاش
واکنش زیادی به توافق صورت گرفته در کوزاهان در شبکه های اجتماعی نشان داد. آلینور آکتاش ، شهردار بورسا به انتقادات پاسخ داد.

دیدگاهتان را بنویسید