بیانیه MeÖ Bulu از YÖK
شورای عالی آموزش عالی (YÖK) در دانشگاه بوزازیچی منصوب شد. دکتر او توضیح داد که ملیح بولو ، مانند سایر نامزدها ، شرایط درخواست ریاست جمهوری را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید