تاج جولان در شهرکردپنجمین قله تاج و شیوع جهش یافته دلتا در شهرکرد نیز تعداد قابل توجهی از افراد را به بیمارستان ها فرستاد.

دیدگاهتان را بنویسید