تاریخچه پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در فروردین – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

علی دههنوکیا در مصاحبه با خبرنگار مهر در باره وی با پرداخت تفاوت بین افزایش حقوق بازنشستگان در ماه آوریل بالاتر از حداقل دستمزد ، گفت: بر اساس قول داده شده توسط کارمندان سازمان تأمین اجتماعی پرداخت این مابه التفاوت با حقوق تیر ماه بازنشستگان است.

وی گفت: 40 درصد بازنشستگان طبقه متوسط ​​دریافت می كنند و از آنها طلب می كنند سازمان مربوط به تفاوت برای است افزایش حقوق در آوریل است که باید در این ماه پرداخت شود.

دهقان کیا با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت این مابه التفاوت به 2000 میلیارد تن اعتبار نیاز داشت ، تأکید کرد: مطلع هستم که سازمان تأمین اجتماعی به دنبال تأمین این اعتبار است و دلیل تأخیر در پرداخت این اختلاف این است که کمبود 2000 جلد. تاکنون میلیاردها تومان که امیدواریم در این ماه محقق شود.

رئیس کانون بازنشستگان تهران با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی مشکل مالی دارد ، گفت: اگر مدیران سازمان می توانستند این پول را زودتر تأمین کنند ، اختلاف ماه های گذشته وجود داشت.آره حقوقش را گرفتند.

او بیان کرد: شستا که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است و باید توسط خود سازمان مدیریت شود ، در حالی که امروز مدیریت این مجموعه در اختیار وزارت رفاه اجتماعی است و به یک دولت تبدیل شده است. در مورد مدیریت مجموعه های ایالتی ، این خیلی ها را آزار نمی دهد.

دهقان ادامه داد: اگر دولت شستا دست صاحبان اصلی و مدیرانی که در محل کار خود هستند من آینده در این حالت من دارایی مشکل بیمه شده را مدیون سرمایه بیمه شده در آن هستم شستا بله ، این اتفاق نمی افتد

سازمان تأمین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد

رئیس کانون بازنشستگان تهران به مشکلات سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اکنون سازمان تأمین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد و اگر به این وضعیت ادامه دهیم ، تا سال 1404 ورشکسته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تأمین اجتماعی انتقال به آن از سوی شرکت های ورشکسته است ، تصریح کرد: شرکت آره در ورشکستگی بود که به عنوان درخواست تأمین اجتماعی از طرف دولت به ما تحویل داده شد و بیش از هزار میلیارد در آن سرمایه گذاری شد تا این کارخانه شروع به کار کند و سودآوری کسب کند.

دهقان کیا افزود: “حکمرانی خوب باعث شده شرکت ورشکسته دوباره برنده شود ، در حالی که اگر شخص دیگری به کار بیاید ، دلسوز در غیر این صورت ، بسیاری از مشکلات شامل وضعیت مستمری بگیران و بیمه شدگان است.

او بر این تأکید کرد اکنون 200 تا 300 هزار میلیارد تن سرمایه گذاری بیمه شده در شستا در آنجا وی گفت: “اگر مدیریت بعدی سازمان تأمین اجتماعی متخصص امور بیمه و پزشکی ، مدیر ، اقتصاددان و از گروه و همچنین دلسوز منافع بیمه نشده باشد ، باید ورشکستگی را برای بعدی اعلام کنیم چند سال. “

آغاز ثبت نام می کنم وام های بیمه بازنشستگی

رئیس کانون بازنشستگان تهران نیز در این باره صحبت کرد ثبت نام می کنم “ما یک سیستم در مرکز بازنشستگی طراحی کردیم و ثبت نام می کنم امروز و فردا هم شروع شد سیستم یک بانک تأمین اجتماعی و بانک فعال تأسیس می شود و مستمری بگیران می توانند درخواست وام کنند ثبت نام می کنم باغها

دهقان کیا گفت: مبلغ وام هفت میلیون تن است که 2 هزار و 600 میلیارد تن آن برای پرداخت در نظر گرفته شده است سال جاری حدود 400000 نفر حقوق می گیرند.

رئیس کانون بازنشستگان تهران درباره شرایط وام گفت: اخذ این وام به ضامن نیاز ندارد. ولی کاندیداهای بازنشسته تو نباید بدهکار یک بانک بود و آنها برای هیچ کس ضامن نیستند ، زیرا در این صورت آنها ابتدا باید عمل کنند و طرف دیگر باید تسویه حساب شود تا مستمری بگیر تأمین اجتماعی بتواند ثبت نام می کنم وام اقدام.

متاسفم در باره اندازه وام گفت: ما از نظر اندازه وام می دانیم جاری جامعه و مشکلات اقتصادی مستمری بگیران کم است ولی به دلیل تعداد زیاد بازنشستگان ، ما به عنوان بازنشستگان سربازی و کشوری قادر به بازپرداخت وام نیستیم اما امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم بتوانیم سال آینده مبلغ این وام را افزایش دهیم

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید