تراشه ها بر روی اسبهای مسابقه در بورسا نصب می شوند
اسب هایی که در مسابقات اسب معمولی در اورهانلی شرکت کرده و خواهند کرد ، چیپس بودند.

دیدگاهتان را بنویسید