تراشه ها بر روی اسبهای مسابقه در بورسا نصب می شوند

[ad_1]


اسب هایی که در مسابقات اسب معمولی در اورهانلی شرکت کرده و خواهند کرد ، چیپس بودند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید