ترامپ؛ “انتخابات سرقت شده وجود دارد”
دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریكا ، هواداران خود را كه به ساختمان كاپیتول هجوم بردند ، صدا كرد و گفت: “من می دانم كه درد دارد. می دانم که صدمه دیده ای وی گفت: “انتخابات از ما دزدیده شد.”

دیدگاهتان را بنویسید