ترجیحات خرید فناوری برای سال 2020 اعلام شده است.
وی تنظیمات خرید فناوری را در سال 2020 اعلام کرد. در حالی که گوشی های هوشمند همچنان در گروه محصولات برتر در خرید فناوری در سال 2020 هستند ، افزایش تبلت ها و رایانه های مخصوص بازی و جاروبرقی ها توجه ها را به خود جلب کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید