ترکیه در اعتراض به سخنان ایالات متحده؟
مصطفی سنتوپ رئیس مجلس ملی بزرگ ترکیه ، ابراهیم کالان سخنگوی ریاست جمهوری ، فاهرتین آلتون و مدیر ارتباطات ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بیانیه ای را به گروهی از معترضین که حمایت خود را از دونالد ترامپ رئیس جمهور در واشنگتن دی سی ، پایتخت آمریكا نشان دادند ، از حصار پلیس عبور دادند و وارد ساختمان کنگره شد.

دیدگاهتان را بنویسید