تصمیمات انتصاب در روزنامه رسمی است!

[ad_1]


تصمیمات انتصاب و برکناری مربوط به وزارتخانه ها ، م institutionsسسات و سازمان های خاص در روزنامه رسمی منتشر شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید