تصمیم در مورد توصیه KDK برای پرداخت اضافی

[ad_1]


موسسه ombudsman بنا به درخواست کارگر بهداشت ، که نمی تواند هزینه بیشتری برای بیماری همه گیر دریافت کند ، توصیه کرد. در تصمیمی که KDK اتخاذ کرده ، هیچ پرداخت اضافی انجام نمی شود. همچنین تأکید شد که این امر با این واقعیت سازگار نیست که “پاداش اضافی کارکنان بهداشتی که از نظر جسمی و روانی در طی روند همه گیری فرسوده شده اند برای ایجاد انگیزه و تشویق است”.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید