تعجب بزرگ هواداران از تیم
بورساسپور به آماده سازی خود برای دیدار آلتینوردو ادامه داد و یک سورپرایز بزرگ برای هوادارانش رقم زد. دوستداران رنگهای سبز و سفید تقریباً با مشعل سوزان و آتش بازی هایی که شلیک کردند ، شب را به یک روز تبدیل کردند.

دیدگاهتان را بنویسید