تعجب ریاست جمهوری برای گردشگران در “شهر توریستی” بورسا

[ad_1]


اوکتای ییلماز ، شهردار یلدیریم با گردشگرانی که در یسیل ، مرکز گردشگری منطقه دیدار کرده صحبت کرد و هدایایی را به آنها اهدا کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید