تعداد افراد واکسینه شده در بورسا اعلام شده است
وزیر بهداشت Fahretin Koca تعداد افراد واکسینه شده در 81 استان را از طریق پروفایل شبکه های اجتماعی خود به اشتراک گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید