تقاضا برای چاقوهای زنگ زده در حال افزایش است
در بورسا که اولین مکانی است که در مورد کارد و چنگال به ذهن خطور می کند ، علاقه به چاقوهای سبک قدیمی ساخته شده از فولاد زنگ زده افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید