تلفات زندگی در ایتالیا بیش از 75 هزار نفر است
با مرگ 347 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته از اپیدمی ویروس کرونا در ایتالیا ، تعداد کل کشته ها به 75332 نفر رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید