تلفن در بورسا 30 ثانیه زنگ زد!
این سارق که به عنوان مشتری به نانوایی بورسا آمده بود ، از فرصت کارمند برای رفتن به کارگاه استفاده کرد ، یک تلفن همراه را روی پیشخوان برد و ظرف 30 ثانیه فرار کرد.

دیدگاهتان را بنویسید