جریان های موجود در آلاشهیر در حال پاکسازی هستند
اداره کل ماسکی به فعالیت های پاکسازی که برای جلوگیری از سیل در سراسر استان آغاز شده است ادامه دارد. در این زمینه ، تیم های MASKI پاکسازی جریان 1 کیلومتری منطقه یسیلیورت در منطقه آلاشهیر را به پایان رساندند.

دیدگاهتان را بنویسید