جشنواره دلفین ها در بسفر
گله دلفین ها که در حصر رفت و آمد در بسفر ظاهر شدند ، یک جشن بصری ایجاد کردند. تصاویر دلفین ها با تصاویر هوایی آنها به نظر مستند نمی رسید. دلفین های ناز به مرکز توجه گردشگران تبدیل شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید