جنگ عروس و مادر شوهر را متوقف کنید!
دادگاه عالی ، که در حال تجدید نظر در مورد درخواست طلاق زوجین است ، که اختلافات جدی را تجربه می کند ، بحث بین زن و شوهر را به بعد جدیدی کشانده است. وی معتقد است وادار كردن زن به ملاقات مادرشوهر و مراجعه به سایتهای صریح جنسی ، گناهی جدی است.

دیدگاهتان را بنویسید