جهش ویروس در 12 نفر در GASC
در بیانیه وزارت بهداشت دولت یونان قبرس (GASC) آمده است كه نوع جدید Covid-19 كه از انگلستان منشأ گرفته است ، در 12 نفر پیدا شده است.

دیدگاهتان را بنویسید