جوانان در نماز صبح دیدار کردند!

[ad_1]


در این برنامه که توسط دانشجویان دانشگاه اولوداگ ترتیب داده شده بود ، جوانان امروز در نماز صبح در اولو کامی دیدار کردند

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید