حمله شوک به قماربازان در شهرامن مراش
جریمه ای به مبلغ 107،100 لیر ترکیه برای 34 نفری که در حمله شوهر Kahramanmarash قمار بازی کرده اند ، اعمال شد.

دیدگاهتان را بنویسید