حکم پرونده ویکی لیکس!
دادگاه در مورد استرداد جولیان آسانژ ، بنیانگذار ویکی لیکس ، آمریکا رای داد. در پرونده انگلستان ، دادگاهی درخواست استرداد آسانژ را رد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید