درخواست اقدامات علیه املاک روسای FETO گولن و Zekeriya z
در مورد قتل هرانت دینک ، تدابیری خواسته شد که بر روی املاک رئیس فتح الله گولن رئیس FET and و دادستان سابق زکریا اوز اعمال شود.

دیدگاهتان را بنویسید