درخواست های دریافت جایزه Mehmet H. Do Mehmetan آغاز شده است

[ad_1]


برنامه های کاربردی برای جایزه Mehmet H. Doğan ، که برای پنجمین بار در سال جاری توسط شهرداری نیلوفر برگزار شد ، آغاز شده است. نویسندگان یا ناشران نامزد دریافت جایزه باید درخواست های خود را تا 29 ژانویه ارسال کنند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید