درخواست های دریافت جایزه Mehmet H. Do Mehmetan آغاز شده است
برنامه های کاربردی برای جایزه Mehmet H. Doğan ، که برای پنجمین بار در سال جاری توسط شهرداری نیلوفر برگزار شد ، آغاز شده است. نویسندگان یا ناشران نامزد دریافت جایزه باید درخواست های خود را تا 29 ژانویه ارسال کنند.

دیدگاهتان را بنویسید