در اینجا اتاق های واکسن Covid-19 وجود دارد

[ad_1]


متخصص بیماری های عفونی در آنکارا و عضو کمیته علمی پروفسور دکتر رحمت گونر با ارائه اطلاعات در مورد روند درخواست واکسن Covid-19 در بلغارستان و اتاق های واکسیناسیون ، گفت: “شهروندان می توانند به مراکز بهداشت خانواده مراجعه کنند یا واکسیناسیون بیمارستان ها انجام می شود و واکسیناسیون از 08:30 تا 24:00 صبح ادامه خواهد داشت. ”

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید