در بورسا بورس نیوز دسترسی به فروشندگان سم وجود ندارد

[ad_1]

بورسا اداره پلیس استان اجازه نفس کشیدن به قاچاقچیان مواد مخدر را نمی دهد. مخدر در نتیجه کار دقیق تیم های اداره مبارزه با جرم ، عملیاتی علیه قاچاقچیان مواد مخدر انجام شد.

هشت نفر در حین عملیات همزمان بازداشت شدند ، در حالی که در بازرسی از افراد ، منازل و وسایل نقلیه آنها ، یک کیلوگرم 250 گرم کانابینوئید مصنوعی ، مقداری مت آمفتامین ، بسته بندی شده برای فروش و قرص های سبز تجویز شد.

در حالی که MG ، RS ، İ.A. و AS ، که بازداشت شدند ، توسط دادگاه دستگیر شدند ، جایی که آنها به “قاچاق مواد مخدر یا محرک” متهم شدند ، دادگاه SCK ، YK ، DA و NS ادامه دارد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید