در بورسا بورس نیوز دسترسی به فروشندگان سم وجود ندارد


بورسا اداره پلیس استان اجازه نفس کشیدن به قاچاقچیان مواد مخدر را نمی دهد. مخدر در نتیجه کار دقیق تیم های اداره مبارزه با جرم ، عملیاتی علیه قاچاقچیان مواد مخدر انجام شد.

هشت نفر در حین عملیات همزمان بازداشت شدند ، در حالی که در بازرسی از افراد ، منازل و وسایل نقلیه آنها ، یک کیلوگرم 250 گرم کانابینوئید مصنوعی ، مقداری مت آمفتامین ، بسته بندی شده برای فروش و قرص های سبز تجویز شد.

در حالی که MG ، RS ، İ.A. و AS ، که بازداشت شدند ، توسط دادگاه دستگیر شدند ، جایی که آنها به “قاچاق مواد مخدر یا محرک” متهم شدند ، دادگاه SCK ، YK ، DA و NS ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید