در بورسا تصادفی رخ داد!

[ad_1]


این وسیله نقلیه تجاری که در جاده لغزنده بورس متوقف نشده بود با دو خودرو برخورد کرد. محدودیت های حادثه ای که در ایستگاه پلیس در حال بازگشت از فاجعه رخ داده است ، در اثر این حادثه دو نفر زخمی شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید