در یک بیماری همه گیر ، نگذارید برادری بمیرد
ما به عنوان بشریت با یک اپیدمی نادر در حال آزمایش هستیم. ما رویدادی را تجربه می کنیم که بسیاری از ما نمی توانستیم پیش بینی کنیم ، که برای آن آماده نبودیم و این اولین بار در زندگی ما است. با این حال ، می بینیم که کارهایی که هرگز انجام نداده ایم (ماسک ، فاصله اجتماعی ، مقررات منع رفت و آمد) تا امروز جزئی از زندگی ما شده است.

دیدگاهتان را بنویسید