دستگیری در تحقیق عکس کعبه!

[ad_1]


در چارچوب تحقیقات آغاز شده در دانشگاه بوشازیچی در رابطه با قرار دادن عکس کعبه ، 2 نفر از مظنونان دستگیر و 2 نفر با درخواست کنترل قضایی به صورت حبس خانگی به مقام قضایی فرستاده شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید