دسرهای لبنی جیب شما را می سوزانند!
بر اساس داده های TURKSTAT ، تورم سالانه 14.6 درصد بود. افزایش محصولات غذایی بیش از 20 درصد بود. بیشترین افزایش در دسرهای لبنی آماده 674 درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید