دفاع رستوران را غافلگیر می کند: من فکر می کردم ترک ها ممنوع شده اند

[ad_1]


رستوران در منطقه ماناوگات آنتالیا ، که با اقدامات Covid-19 ممنوعیت را نقض کرده و خدماتی را برای گردشگران باز کرده بود ، به مدت 5 روز ممنوع شد. در رستوران Hacı Çayır ، که پلیس گزارش آن را تهیه کرد ، گفت: “من فکر کردم این ممنوعیت علیه ترک هاست. آیا ممنوعیت گردشگران وجود دارد؟

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید