دوره ترک TRNC با هویت قدیمی به پایان رسیده است!

[ad_1]


پس از 30 ژوئن برای انجام عملیات با شناسنامه قدیمی به جمهوری ترکی قبرس شمالی نزد شهروندان ترکیه در ترکیه می رود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید