دوچرخه سواری خطرناک برای کودکان در بورسا

[ad_1]


در بورسا اینگل قلب کسانی که موتورسیکلت را مشاهده می کردند که 3 کودک بر روی آن سوار بودند به خاطر سپرده شد. سفر خطرناک کودکان به این ترتیب دیده می شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید