دوچرخه سواری خطرناک برای کودکان در بورسا
در بورسا اینگل قلب کسانی که موتورسیکلت را مشاهده می کردند که 3 کودک بر روی آن سوار بودند به خاطر سپرده شد. سفر خطرناک کودکان به این ترتیب دیده می شد.

دیدگاهتان را بنویسید