دکتر هشدار از Yavuzyılmaz برای جوانان
با اشاره به اینکه پیروی از قوانین توسط جوانان برای کنترل شیوع Covid-19 بسیار مهم است ، مدیر بهداشت استان بورسا دکتر فوزی یاووزیلماز گفت: “کوچکترین بی احتیاطی می تواند تصویر را برگرداند.

دیدگاهتان را بنویسید