دکتر هشدار از Yavuzyılmaz برای جوانان

[ad_1]


با اشاره به اینکه پیروی از قوانین توسط جوانان برای کنترل شیوع Covid-19 بسیار مهم است ، مدیر بهداشت استان بورسا دکتر فوزی یاووزیلماز گفت: “کوچکترین بی احتیاطی می تواند تصویر را برگرداند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید