دیکل الکتریک 62 جلسه آنلاین با 223 مگس سنج برگزار کرد
Dicle Elektrik که اهمیت ویژه ای برای برقراری ارتباط با مدیران در حوزه خدمات خود قائل است ، برگزاری جلسات آنلاین مختار همه گیر را آغاز کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید