رئیس جمهور حیوانات ولگرد را با خویشتنداری تغذیه کرد

[ad_1]


رئیس حزب ناحیه آک عثمازگی ، Ufuk Cömez ، به حیواناتی که پس از منع رفت و آمد منقرض شده بودند گرسنه بود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید